પરિપત્રો-ઠરાવ વર્ગિકરણ

શાળાના આચાર્યનો સંદેશ

વિદ્યાર્થીઓને લગતા પત્રો

શિક્ષકોને લગતા પત્રો 

મંડળને લગતા પરિપત્રો -ઠરાવો 

પગાર ને લગતા ઠરાવો  

ગ્રાન્ટને લગતા ઠરાવો  

ઉ.પ.ધો.ને લગતા પત્રો

પેન્શનને લગતા પત્રો  ઠરાવો   

શાળા ભરતીને લગતા પત્રો 

પરીક્ષાને લગતા પત્રો 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી,પાલનપુરના પત્રો 

ગુજ.માધ્ય. અને ઉ.માધ્ય. શિક્ષણ બોર્ડના પત્રો-ઠરાવો 

શિક્ષણ વિભાગના પત્રો-ઠરાવો  

નંણા વિભાગના ઠરાવો  

સામાન્ય વહિવટી વિભાગના પત્રો-ઠરાવો  

અન્ય પત્રો-ફોર્મ-પત્રક વગેરે

લેખક

વિદ્યા , વિનય , વિચાર , વાણી અને વર્તન ... આ પાંચ શીલનો સમૂહ એટલે પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા. અહીંયા જીવનમાં ભૌતિક સગવડોથી વંચિત વિદ્યાર્થીઓને ફક્ત વિદ્યા જ નહીં પરંતુ તેમનો સર્વાગી વિકાસ થાય તેમજ તે શાળા અને પરિવારનું નામ રોશન કરે તેવું સર્વાગી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે . તો એક વખત શાળાની રૂબરૂ મુલાકાત અવશ્ય લો ... સ્થળ- સ્પોર્ટ્સ ક્લબ નજીક,ગાયત્રી મંદિર રોડ, ડીસા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s